logo Stonemaster

Aktualne oferty pracy

Kierownik DOK

Miejsce pracy: Łódź

Zakres obowiązków:

 • Kompleksowa obsługa procesów związanych z realizacją zamówień klientów w kanale nowoczesnym (DIY) a także tradycyjnym
 • Koordynacja wystawianych dokumentów i nadzorowanie poprawności realizacji zamówień w Dziale Obsługi Klienta
 • Planowanie i organizacja pracy w powierzonym zespole
 • Optymalizacja procesu fakturowania i rozliczania poszczególnych Klientów
 • Zarządzanie, szkolenie i motywowanie pracowników podległego zespołu
 • Wyznaczanie i realizacja celów okresowych
 • Organizacja i koordynacja procesu dostaw towarów
 • Przygotowywanie zestawień i okresowych raportów
 • Zapewnienie wysokiej jakości obsługi i komunikacji z Klientem
 • Ścisła współpraca z innymi działami organizacji.

Wymagania:

 • Min. 3 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku, związanym z obsługą klienta i sprzedażą
 • Umiejętność zarządzania kilkuosobowym zespołem
 • Wiedza z zakresu organizacji transportu i logistyki, a także technik sprzedaży
 • Doświadczenie w zakresie rozliczeń i fakturowania
 • Samodzielność i kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań
 • Bardzo dobre zdolności komunikacyjne
 • Bardzo dobra organizacja pracy
 • Zaangażowania w pracę i umiejętności współpracy w szerokim zespole pracowników
 • Odporność na stres
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację
 • Znajomość języka rosyjskiego będzie dodatkowym atutem
 • Obsługa programów pakietu MS Office (w szczególności EXCEL, WORD.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie
 • Wynagrodzenie odpowiadające aktualnym wymaganiom rynkowym
 • Rozwój zawodowy w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • Pracę w młodym, energicznym zespole
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Szeroko rozbudowany fundusz socjalny dla pracowników i ich rodzin, w tym pakiet Multisport.

Aplikacje (CV oraz list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres

KONTAKT

Stone Master S.A.
Dubois 117/119, 93-465 Łódź
Tel.: 0-42 213 21 12
email: kadry@stonemaster.pl

Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)”.

Administratorem danych osobowych jest Stone Master SA z siedzibą w Łodzi, ul. Dubois 117/119 , 93-465 Łódź (dalej także jako „Administrator”).
Dane są zbierane oraz przetwarzane celem rekrutacji kandydatów do pracy przez:
– Stone Master SA z siedzibą w Łodzi, ul. Dubois 117/119, 93-465 Łódź.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz stworzenia bazy kandydatów.

Dane będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także zgodnie z właściwymi przepisami ustawodawstwa polskiego.

Dane osobowe zbierane w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko i stworzenia bazy kandydatów będą przetwarzane przez okres maksymalnie 1 roku od dnia wpłynięcia aplikacji.

Jeżeli kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane te będą przetwarzane przez okres maksymalnie 1 roku od dnia wpłynięcia aplikacji.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia tych danych.

Jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Stone Master SA ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Powyższe prawa można wykonać poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia do Stone Master SA, za pośrednictwem adresu e-mail: kadry@stonemaster.pl

Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Danych Osobowych lub innego organu państwowego zobowiązanego przepisami prawa do nadzorowania zasad przetwarzania danych osobowych), jeżeli uzna Pani/Pan, że nienależycie odnieśliśmy się do naszych obowiązków.

Aplikuj

krag

Aktualne oferty

© 2017 Stone Master S.A.

Oferta pracy w Stone Master – Mechanik