logo Stonemaster

Aktualne oferty pracy

Kierownik DOK

Miejsce pracy: Łódź

Zakres obowiązków:

 • Kompleksowa obsługa procesów związanych z realizacją zamówień klientów w kanale nowoczesnym (DIY) a także tradycyjnym
 • Koordynacja wystawianych dokumentów i nadzorowanie poprawności realizacji zamówień w Dziale Obsługi Klienta
 • Planowanie i organizacja pracy w powierzonym zespole
 • Optymalizacja procesu fakturowania i rozliczania poszczególnych Klientów
 • Zarządzanie, szkolenie i motywowanie pracowników podległego zespołu
 • Wyznaczanie i realizacja celów okresowych
 • Organizacja i koordynacja procesu dostaw towarów
 • Przygotowywanie zestawień i okresowych raportów
 • Zapewnienie wysokiej jakości obsługi i komunikacji z Klientem
 • Ścisła współpraca z innymi działami organizacji.

Wymagania:

 • Min. 3 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku, związanym z obsługą klienta i sprzedażą
 • Umiejętność zarządzania kilkuosobowym zespołem
 • Wiedza z zakresu organizacji transportu i logistyki, a także technik sprzedaży
 • Doświadczenie w zakresie rozliczeń i fakturowania
 • Samodzielność i kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań
 • Bardzo dobre zdolności komunikacyjne
 • Bardzo dobra organizacja pracy
 • Zaangażowania w pracę i umiejętności współpracy w szerokim zespole pracowników
 • Odporność na stres
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację
 • Znajomość języka rosyjskiego będzie dodatkowym atutem
 • Obsługa programów pakietu MS Office (w szczególności EXCEL, WORD.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie
 • Wynagrodzenie odpowiadające aktualnym wymaganiom rynkowym
 • Rozwój zawodowy w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • Pracę w młodym, energicznym zespole
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Szeroko rozbudowany fundusz socjalny dla pracowników i ich rodzin, w tym pakiet Multisport.

Aplikacje (CV oraz list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres

KONTAKT

Stone Master S.A.
Dubois 117/119, 93-465 Łódź
Tel.: 0-42 213 21 12
email: kadry@stonemaster.pl

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

KLAUZULA INFORMACYJNA:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Stone Master S.A., ul. Stanisława Dubois 117/119, 93-465 Łódź, adres e – mail: office@stonemaster.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w firmie Stone Master S.A., tj. Panem Sylwestrem Krawczykiem, możliwy jest pod adresem e – mail: sylwester.krawczyk@outsourcing-iod.pl
 3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy w Stone Master S.A. oraz do celów przyszłych rekrutacji, jeśli wyraziłeś/aś stosowną zgodę. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z: Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) art. 22 1 par. 1.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji, a jeśli wyrażono zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji – przez 6 miesięcy.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa, podmioty świadczące usługi IT tj. hosting.
 6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody (w zakresie danych, do których zgoda została wyrażona).
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

© 2017 Stone Master S.A.

Oferta pracy w Stone Master – Mechanik