logo Stonemaster

Aktualne oferty pracy

Konserwator maszyn i urządzeń

Miejsce pracy: Łódź

Obowiązki:

 • Przygotowanie, przezbrojenie, regulacje, konserwacja i rozruch maszyn produkcyjnych
 • Nadzór i monitorowanie pracy maszyn
 • Utrzymanie w stałej sprawności technicznej maszyn i urządzeń produkcyjnych
 • Wykonywanie bieżących napraw maszyn oraz czynny udział w przeglądach
 • Wprowadzanie rozwiązań zwiększających efektywność urządzeń
 • Analiza przyczyn ewentualnych awarii i wprowadzanie rozwiązań eliminujących uszkodzenia urządzeń
 • Terminowe prowadzenie prac konserwacyjnych na terenie zakładu
 • Zapewnienie ciągłości produkcji
 • Dbanie o stanowiska pracy pracowników produkcyjnych
 • Zachowanie standardów higieny i bezpieczeństwa pracy

Wymagania:

 • Wykształcenie zawodowe lub techniczne z branży maszyn i urządzeń
 • Min. 2 letnie doświadczenie na stanowisku związanym z naprawą lub serwisem maszyn
 • Umiejętności diagnozowania usterek i napraw i konserwacji maszyn i urządzeń w zakładzie produkcyjnym
 • Znajomość zagadnień z zakresu mechaniki ogólnej
 • Odpowiedzialność i precyzja w wykonywaniu czynności
 • Umiejętność czytania dokumentacji techniczno-ruchowej (schematy techniczne).
 • Umiejętność samodzielnego diagnozowania usterek oraz określanie przyczyn awarii maszyn i urządzeń
 • Sumienność i zaangażowanie w pracy

Oferujemy:

 • Stabilną pracę w renomowanej firmie
 • Przyjazne środowisko pracy
 • Rozwój zawodowy poprzez różnorodność zadań
 • wynagrodzenie uzależnione od jakości i efektywności pracy
 • dofinansowanie do karty sportowej

Aplikacje (CV oraz list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres

KONTAKT

Stone Master S.A.
Dubois 117/119, 93-465 Łódź
Tel.: 0-42 213 21 12
email: kadry@stonemaster.pl

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

KLAUZULA INFORMACYJNA:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Stone Master S.A., ul. Stanisława Dubois 117/119, 93-465 Łódź, adres e – mail: office@stonemaster.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w firmie Stone Master S.A., tj. Panem Sylwestrem Krawczykiem, możliwy jest pod adresem e – mail: sylwester.krawczyk@outsourcing-iod.pl
 3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy w Stone Master S.A. oraz do celów przyszłych rekrutacji, jeśli wyraziłeś/aś stosowną zgodę. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z: Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) art. 22 1 par. 1.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji, a jeśli wyrażono zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji – przez 6 miesięcy.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa, podmioty świadczące usługi IT tj. hosting.
 6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody (w zakresie danych, do których zgoda została wyrażona).
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Aplikuj

krag

Aktualne oferty

© 2017 Stone Master S.A.

Oferta pracy w Stone Master – Konserwator maszyn i urządzeń