logo Stonemaster

Aktualne oferty pracy

Mechanik – ślusarz

Miejsce pracy: Łódź

Obowiązki:

 • Naprawianie, konserwacja i serwisowanie maszyn
 • Instalowanie, uruchamianie i przemieszczanie maszyn oraz urządzeń
 • Umiejętność posługiwania się maszynami i urządzeniami ślusarskimi
 • Przeprowadzanie przeglądów technicznych, napraw bieżących średnich i głównych maszyn oraz urządzeń
 • Ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń z wykorzystaniem sprzętu diagnostycznego
 • Kontrolowanie i regulowanie maszyn po naprawach
 • Współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie zlecania i nadzorowania poważniejszych napraw
 • Czytanie instrukcji, rysunków technicznych, kalkulacja kosztów eksploatacji sprzętu
 • Prowadzenie dokumentacji
 • Nadzorowanie jakości i terminowości produkcji zgodnie z harmonogramem
 • Inicjowanie nowych rozwiązań w zakresie usprawniania procesów produkcyjnych i organizacji pracy

Wymagania:

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego
 • Teoretyczna i praktyczna wiedza z dziedziny budowy i eksploatacji maszyn
 • Umiejętność spawania będzie dodatkowym atutem
 • Sumienność i zaangażowanie w pracy
 • Dokładność

Oferujemy:

 • Stabilną pracę w renomowanej firmie
 • Przyjazne środowisko pracy
 • Rozwój zawodowy poprzez różnorodność zadań
 • Wynagrodzenie uzależnione od jakości i efektywności pracy
 • Dofinansowanie do karty sportowej

Aplikacje (CV oraz list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres

KONTAKT

Stone Master S.A.
Dubois 117/119, 93-465 Łódź
Tel.: 0-42 213 21 12
email: kadry@stonemaster.pl

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

KLAUZULA INFORMACYJNA:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Stone Master S.A., ul. Stanisława Dubois 117/119, 93-465 Łódź, adres e – mail: office@stonemaster.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w firmie Stone Master S.A., tj. Panem Sylwestrem Krawczykiem, możliwy jest pod adresem e – mail: sylwester.krawczyk@outsourcing-iod.pl
 3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy w Stone Master S.A. oraz do celów przyszłych rekrutacji, jeśli wyraziłeś/aś stosowną zgodę. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z: Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) art. 22 1 par. 1.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji, a jeśli wyrażono zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji – przez 6 miesięcy.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa, podmioty świadczące usługi IT tj. hosting.
 6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody (w zakresie danych, do których zgoda została wyrażona).
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Aplikuj

krag

Aktualne oferty

© 2017 Stone Master S.A.

Oferta pracy w Stone Master – Mechanik – ślusarz