logo Stonemaster

Aktualne oferty pracy

Stone Master S.A.

Jesteśmy wiodącym producentem kamienia dekoracyjnego i elewacyjnego na rynku polskim i z powodzeniem rozszerzamy naszą działalność na rynki eksportowe.

Pracownik Działu Handlowego

Zakres obowiązków:

 • Kompleksowa obsługa procesów związanych z realizacją zamówień klientów:
 • Przyjmowanie oraz obsługa mailowych i telefonicznych zleceń
 • Bieżące monitorowanie statusów złożonych zleceń
 • Udzielanie bieżących informacji o realizacji zleceń
 • Wystawianie faktur i nadzorowanie poprawności realizacji zamówień
 • Organizacja transportu i logistyki
 • Przygotowywanie zestawień i raportów
 • Bieżąca współpraca z innymi działami firmy
 • Utrzymywanie pozytywnych relacji z klientami i dostawcami

Wymagania:

 • Doświadczenie w obsłudze klienta
 • Bardzo dobre zdolności komunikacyjne
 • Samodzielność i kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań
 • Podstawowej wiedzy z zakresu organizacji transportu i logistyki
 • Bardzo dobra organizacja pracy
 • Odporność na stres
 • Obsługa programów pakietu MS Office (w szczególności EXCEL, WORD)
 • Zaangażowania w pracę i umiejętności współpracy w szerokim zespole pracowników
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie
 • Wynagrodzenie odpowiadające aktualnym wymaganiom rynkowym
 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • Pracę w młodym, energicznym zespole
 • Szeroko rozbudowany fundusz socjalny dla pracowników i ich rodzin

Aplikacje (CV oraz list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres

KONTAKT

Stone Master S.A.
Dubois 117/119, 93-465 Łódź
Tel.: 0-42 213 21 12
email: kadry@stonemaster.pl

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

KLAUZULA INFORMACYJNA:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Stone Master S.A., ul. Stanisława Dubois 117/119, 93-465 Łódź, adres e – mail: office@stonemaster.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w firmie Stone Master S.A., tj. Panem Sylwestrem Krawczykiem, możliwy jest pod adresem e – mail: sylwester.krawczyk@outsourcing-iod.pl
 3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy w Stone Master S.A. oraz do celów przyszłych rekrutacji, jeśli wyraziłeś/aś stosowną zgodę. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z: Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) art. 22 1 par. 1.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji, a jeśli wyrażono zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji – przez 6 miesięcy.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa, podmioty świadczące usługi IT tj. hosting.
 6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody (w zakresie danych, do których zgoda została wyrażona).
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

© 2017 Stone Master S.A.

Oferta pracy w Stone Master – Pracownik Działu Handlowego