logo Stonemaster

Aktualne oferty pracy

STONE MASTER S.A.
poszukuje osoby na stanowisko:

Specjalista ds. Obsługi Klienta

Miejsce pracy: Łódź

Obowiązki:

 • Przyjmowanie oraz obsługa zleceń mailowych i telefonicznych
 • Udzielanie informacji o ofercie produktowej firmy, aktywna praca z klientem
 • Przygotowywanie ofert
 • Przygotowywanie dokumentów niezbędnych w przy sprzedaży w kraju , eksporcie i imporcie (faktury, świadectwa pochodzenia, dokumenty przewozowe)
 • Bieżące monitorowanie statusu złożonych zleceń i udzielanie informacji o terminach ich realizacji
 • Nadzorowanie poprawności realizacji zamówień
 • Sporządzanie okresowych statystyk sprzedaży w ujęciach ilościowych i wartościowych
 • Organizacja transportu i logistyki
 • Obsługiwanie programów komputerowych: pakiet MS Office, poczta elektroniczna

Wymagania:

 • Min. 1 rok doświadczenia w pracy w dziale obsługi klienta lub sprzedaży
 • Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodą komunikację
 • Znajomość języka rosyjskiego
 • Doskonałych umiejętności organizacyjnych,
 • Zaangażowania w wykonywaną pracę i kreatywności
 • Umiejętności pracy w grupie

Oferujemy:

 • Stabilne i pewne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 • Rozwój zawodowy w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Niezbędne narzędzia pracy.

Aplikacje (CV oraz list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres

KONTAKT

Stone Master S.A.
Dubois 117/119, 93-465 Łódź
Tel.: 0-42 213 21 12
email: kadry@stonemaster.pl

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

KLAUZULA INFORMACYJNA:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Stone Master S.A., ul. Stanisława Dubois 117/119, 93-465 Łódź, adres e – mail: office@stonemaster.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w firmie Stone Master S.A., tj. Panem Sylwestrem Krawczykiem, możliwy jest pod adresem e – mail: sylwester.krawczyk@outsourcing-iod.pl
 3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy w Stone Master S.A. oraz do celów przyszłych rekrutacji, jeśli wyraziłeś/aś stosowną zgodę. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z: Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) art. 22 1 par. 1.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji, a jeśli wyrażono zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji – przez 6 miesięcy.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa, podmioty świadczące usługi IT tj. hosting.
 6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody (w zakresie danych, do których zgoda została wyrażona).
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Aplikuj

krag

Aktualne oferty

© 2017 Stone Master S.A.

Oferta pracy w Stone Master – Specjalista ds. obsługi klienta