logo Stonemaster

tablica UE - fundusze europejskie

„Wprowadzenie na rynek nowej rodziny strukturalnych paneli elewacyjnych z gipsu lub betonu zdobionych drukiem cyfrowym”

Nazwa beneficjenta:
Wartość projektu:
Udział Unii Europejskiej:
Planowane efekty:
Cel projektu:

Stone Master S.A.
11 328 300,00 PLN
3 499 650,00 PLN
Rozpoczęcie produkcji innowacyjnych produktów w skali przemysłowej
Zwiększenie konkurencyjności w dekoracjach elementów ściennych. Część inwestycyjna przedsięwzięcia dotyczy nabycia robót i materiałów budowlanych oraz środków trwałych, które łącznie stanowią bazę technologiczną do wdrożenia nowych rozwiązań.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego

© 2017 Stone Master S.A.